Nasza kadra aktywnie rozwija swoje kompetencje w ramach szkoleń europejskich.

Kolejni nauczyciele z Sześćdziesiątki rozpoczęli 27 maja 2024 r. szkolenie w Barcelonie. Są to: Magdalena Waroczyk-Warkoczewska, Ewa Hake oraz Estera Kornacka. Kadra uczestniczy w kursie metodycznym w zakresie edukacji włączającej "We Are All Special: Inclusion, Support and Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom".
Mobilność odbywa się w ramach realizowanego przez szkołę projektu "Jesteśmy razem" - dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Edukacja włączająca i jej wielowymiarowość są dla nas bardzo ważne.
Poszukujemy nowych rozwiązań w edukacji włączającej, pozwalajacych budować strategię pracy szkoły jako placówki nowoczesnej, ukierunkowanej na edukację i pomoc wszystkim uczniom, w tym również o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jesteśmy razem, więc ....  słuchamy się, szanujemy i wspólnie działamy.