Nazwisko i imię

Funkcja / nauczany przedmiot

klasa
Beata Wołkanowska

Dyrektor

doradztwo zawodowe, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel świetlicy

Magdalena Waroczyk - Warkoczewska 

wicedyrektor 

wychowanie fizyczne

Aleksandra Badźmierowska - Kasznia wczesna edukacja 2b