Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej czynny:

Wtorki  8.00 – 9.50

Piątki   8.00 – 9.50

1.Proszę o systematyczne sprawdzanie czystości głów dzieciom .Zdarzają się ogniska zakażenia wszami . Wszawica jest chorobą zakaźną zagraża każdemu.

W przypadku stwierdzenia zakażenia należy kupić specjalny szampon w aptece, zastosować go wg. instrukcji. Zalecamy aby dziecko w tym czasie pozostało  w domu.

Proszę o docenienie wagi problemu i współpracę . Nie dostosowanie się do zaleceń będzie skutkowało szerzeniem się zakażenia.

  1. Do szkoły dzieci przychodzą czyste, zdrowe i z drugim śniadaniem. W szkole nie ma lekarza, pielęgniarka nie leczy, w razie konieczności może podać leki przeciw bólowe, przeciw gorączkowe typu Paracetamol, krople żołądkowe. Nie posiadamy i nie podajemy leków specjalistycznych np. na przeziębienie, alergie, krople do oczu, uszu, nosa itp. Jeśli są przeciwwskazania , dziecko jest uczulone lub rodzic nie wyraża zgody na podanie w razie konieczności leku ( Paracetamol, kr. Żołądkowe) proszę o informację na piśmie.

3.Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów  powinny być aktualne.

  1. W klasach I-VI przeprowadzana będzie fluoryzacja 6 razy w ciągu roku szkolnego co 6 tygodni. Aktualne informacje dotyczące zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia zamieszczone są na stronie internetowej: www.psse.gda.pl w dziale komunikaty i aktualności. Planujemy zakup szczoteczek jednorazowego użytku cena jednej szczoteczki to 50 gr. razy 6 czyli na jedno dziecko będzie 3 zł. Szczoteczki kupujemy  hurtowo. Zamawiamy 20 września.
  2. 5. Klasy III i VII Szk. podst. podlegają badaniom bilansowym. Badania są obowiązkowe. Mają na celu ocenę rozwoju i zdrowia dziecka, wykrywają wady i zaburzenia, pozwalają na wczesne leczenie lub korekcję umożliwiającą wyrównanie ewentualnych wad i zaburzeń w rozwoju. Wstępne pomiary wykonuje pielęgniarka w szkole i wydaje kartę badania bilansowego. Badanie odbywa się w przychodni u lekarza pierwszego kontaktu w obecności rodzica .

Rodzice ucz. kl. I proszeni są o dostarczenie badania bilansowego 6 latka jeżeli jeszcze nie dostarczyli, na tej podstawie zakładane są karty zdrowia ucznia.

  1. Opieka medyczna nad uczniami w szkole sprawowana jest na podstawie : Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013r i z dnia 28.02.2017r oraz ustawy z dnia 12.04.2019r

7.Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają prawo do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę w szkole.

  1. Wykaz świadczeń gwarantowanych udzielanych w środowisku nauczania i wychowania w ramach NFZ dostępny jest na stronie szkoły i u pielęgniarki