Szkoła Podstawowa nr 60

80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 64

 

Sekretariat: tel. 58 557 16 26 oraz 58 553 25 10 (numery wewnętrzne w tabeli poniżej)
fax: 58 557 16 26
Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30

  sekretariat@sp60.edu.gdansk.pl

ePUAP: SP60GDANSK

Intendent 19
Pedagog/psycholog  18
Świetlica 17
Biblioteka 22