"The customs of winter" -  eTwinning project 

Opis projektu: 

Projekt "The customs of winter" był międzynarodowym przedsięwzięciem edukacyjnym w ramach programu eTwinning. Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z tradycjami i obyczajami związanymi ze świętami zimowymi w różnych krajach. W ramach projektu każda ze szkół miała za zadanie przedstawić i podzielić się własnymi tradycjami zimowymi. 

Oto działania przedstawione przez uczniów naszej szkoły:  

  1. Odwiedziny Św. Mikołaja: 6 grudnia św. Mikołaj przynosi podarunki. Naszą szkołę też odwiedził Mikołaj.
  2. Kiermasz świąteczny: Nauczyciele świetlicy zorganizowali kiermasz świąteczny, na którym można było zakupić ozdoby i małe upominki.
  3. Rysunki przedstawiające Mikołaja: Uczniowie stworzyli kolorowe rysunki przedstawiające Mikołaja w tradycyjnym stroju.
  4. Potrawy wigilijne: Dzieci wypisały potrawy, które tradycyjnie znajdują się na polskim stole wigilijnym, co pozwoliło partnerom z innych krajów zapoznać się z naszą kulinarną tradycją.
  5. Widokówki świąteczne: Uczniowie wykonały własnoręcznie widokówki świąteczne, do których potem napisaliśmy życzenia w języku polskim i angielskim.
  6. Życzenia świąteczne: Jednym z zadań było napisanie życzeń dla partnerów projektowych do kartki świątecznej zaprezentowanej przez inny kraj. Nasi uczniowie   z dużym zaangażowaniem podjęli się tego zadania, wyrażając swoje życzenia w języku angielskim.
  7. Zdjęcia z Nowego Roku: Przedstawiliśmy także zdjęcia z noworocznych obchodów, pokazując, jak Polacy witają nowy rok.

Podsumowanie: 

Projekt "The customs of winter" był nie tylko okazją do nauki o tradycjach związanym ze świętami zimowymi, ale także do nawiązania międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych krajów. Uczestnictwo w projekcie było dla nas wielką przygodą i cennym doświadczeniem, które przyczyniło się do poszerzenia horyzontów kulturowych naszych uczniów. Dziękujemy wszystkim partnerom za wspólną pracę i zaangażowanie w realizację projektu! 

Koordynator projektu:                                                                                                                             Beata Kalinka                                                                                                                             

 W projekcie wzięły udział klasy 0-3 wraz w wychowawcami, nauczyciele świetlicy, nauczyciele uczący j.angielskiego, samorząd uczniowski oraz pan Leszek.  

 Efekty projektu:

 https://jamboard.google.com/d/1h7zYQ0_hGONmxS__U1SJZQhj2P9nQGGlTjxCii24cCQ/edit?usp=sharing 

https://www.canva.com/design/DAF2fL5skdI/V4xWOS1qaAKGsKAZEoZBug/view?utm_content=DAF2fL5skdI&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel 

https://www.canva.com/design/DAF2wpc18D0/dunG0jGq_nRE2nXzV5pvSw/view?utm_content=DAF2wpc18D0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor 

https://www.storyjumper.com/book/read/167597171/65970114e50bf