Nasi pierwszoklasiści zostali czytelnikami podczas zajęć w bibliotece odbyło się Pasowanie
na czytelnika. Uczniowie poznawali regulamin biblioteki oraz zasady obowiązujące w tym
wyjątkowym miejscu. Ich pierwszym krokiem w przygodzie z książkami było wypożyczenie
pierwszej książeczki, co z pewnością stało się dla nich magicznym przeżyciem.
Podczas różnorodnych aktywności, takich jak odgadywanie zagadek czy układanie
wierszyków, nasi uczniowie wykazali się nie tylko kreatywnością, ale również znajomością
różnych bajek. To wyjątkowe spotkanie nie tylko rozwijało ich zainteresowanie czytaniem,
ale również integrowało klasę poprzez wspólne wyzwania i zadania.
Niech pasowanie na czytelnika będzie początkiem pięknej przygody z literaturą dla naszych
pierwszaków. Dodatkowo, dzięki upominkom przysłanym przez Instytut Książki w postaci
książeczki od Pani Justyny Bednarek pt.: Wnuczka antykwariusza, a także zakładce
wykonanej przez starszych kolegów i koleżanki z nasze szkoły pod opieką Pani Barbary
Kaczmarskiej, uczniowie otrzymali nie tylko nową lekturę, ale również symboliczny znak
wsparcia i troski ze strony starszych kolegów.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Pasowania na Czytelnika i życzymy, aby