Szkoła Podstawowa Nr 60 w Gdańsku

ul. Chłopska 64

80-350 Gdańsk

tel.(fax): 58 557 16 26 oraz tel. 58 553 25 10              
e-mail: sekretariat@sp60.gdansk.pl

www.sp60.gdansk.pl​