W szkołach, w których nie została powołana rada szkoły, zadania rady szkoły wykonuje rada pedagogiczna.