DYREKTOR​ SZKOŁY

​Dyrektor przyjmuje codziennie, po uprzednim umówieniu spotkania.


​SEKRETARIAT  ​SZKOŁY

​Przyjęcia interesantów: poniedziałek - piątek w godz.: 7.30-15.30
tel.(fax): 557 16 26           e-mail: sp_60@wp.pl
Sekretariat udziela informacji, w tym telefonicznych dotyczących sposobu przyjmowania i załatwiania spraw. ​

​Sprawy rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z przepisów prawa, w tym Kodeksu postępowania administracyjnego.