Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. W bieżącym roku szkolnym z programu korzysta ponad 15 000 dzieci z niemal 350 placówek edukacyjnych w całym kraju. Program realizowany jest również w naszej placówce. 

Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami Dziecięcymi w Polsce. 

Ten unikalny w skali całego kraju sojusz realizuje najważniejsze cele programu, do których należą: zwiększenie liczby dzieci mających dostęp do regularnych, zdrowych i smacznych posiłków w stołówkach szkolnych i świetlicowych oraz edukacja w zakresie zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat. 

Partnerem merytorycznym programu jest Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali Listę̨ Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom. Uwzględnia ona tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Ponadto mając na uwadze jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka Zespół Programu Żółty Talerz przygotował pakiet materiałów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia, na podstawie, których realizowane są w naszej placówce zajęcia.

Organizatorzy programu zadbali o to, aby dzieci uczestniczące w programie jadły nie tylko zdrowo, ale również smacznie. 

Jak dokonywać wpłat za obiady i kanapki w stołówce szkolnej SP 60

Wysokość należności za posiłki znajdziecie Państwo u Intendenta, w sekretariacie bądź na stronie internetowej szkoły www.sp60.gdansk.pl w zakładce stołówka
Następnie po uzgodnieniu z Intendentem kwoty odpisu należną kwotę przelewamy na konto szkoły
(liczy się data wpływu na konto szkoły).
Bank Pekao SA nr konta: 14 1240 1268 1111 0010 3841 2528
podając: nazwisko, imię i klasa dziecka i miesiąc, za który Państwo opłacają posiłek
Płatności za posiłki dziecka prosimy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca.
Na opłaty po terminie naliczane będą odsetki

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami do pobrania.